மகிழ்வின் மந்திரம்: கண்டனம் தெரிவிப்பது நற்செய்தியின் இயல்பல்ல

திருஅவையில் ஒன்றிணைந்து பயணம் மேற்கொள்தல் என்ற தலைப்பில், 2023ம் ஆண்டு அக்டோபரில் வத்திக்கானில் நடைபெறவிருக்கும்…

சுவிஸ் லுட்சேர்ன் பணியக திருத்தூதர் பேதுரு பவுல் பெருவிழா 2021

இந்த உலகை மாற்றும் அளவுக்கு சக்தியைக் கொண்டுள்ளன. எவ்வாறெனில், நம்மையே நாம் மாற்றிக்கொள்ள நம்மையே அனுமதிக்கவும்,…

மறைக்கல்வியுரை – இறைவனுடன் உரையாடும்போது, அஞ்சத் தேவையில்லை

கிறிஸ்டோபர் பிரான்சிஸ் - வத்திக்கான் செபம் குறித்த ஒரு புதிய தொடரை கடந்த வாரம் துவக்கிய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்…