உயரமான கிறிஸ்மஸ் மரம் – யாழ்.உரும்பிராய் புனிதமிக்கேல் ஆலயத்தில் உருவாக்கப்பட்டது

2019ம் ஆண்டுக்கான நத்தார் தினத்தை முன்னிட்டு யாழ்.உரும்பிராய் புனித மிக்கேல் ஆலய இளைஞர்களால் வண்ணமயமான மின்…

கிறிஸ்து பிறப்புப் பெருவிழா திருத்தந்தை டுவிட்டர் செய்திகள்

கிறிஸ்து பிறப்புப் பெருவிழா, ஞாயிறு நற்செய்தி மற்றும் குடில் ஆகிய மூன்று கருத்துக்களை மையப்படுத்தி, திருத்தந்தை…