இலங்கையில், சில ஆலயங்கள் மற்றும் ஏனைய இடங்களில் நடத்தப்பட்ட குண்டு வெடிப்பு மிகுந்த கவலை அளிக்கிறது – திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

April 21, 2019
One Min Read