இயேசு பூர்வீக இனத்தவரின் காயங்களில் இருக்கின்றார்

November 18, 2018
One Min Read