இயேசு நாதருடைய திரு இருதயத்துக்குத் தன்னை ஒப்புக் கொடுக்கும் செபம்

December 2, 2018
One Min Read