இயேசுவைப் பின்தொடர்தல், தனித்துவம் மிக்க முடிவு

November 28, 2018
One Min Read