இயேசுவின் திரு இருதயத்திற்கு நிந்தைப் பரிகார செபம்

November 23, 2018
One Min Read