வத்திக்கான்

இறைத்தந்தையின் இரக்கம் தேவைப்படுகின்றவர்கள் என்ற ஆழமான உணர்வு இருக்கும்போது மட்டுமே, எவரும், இரக்கத்தின் உண்மையான திருத்தூதர்களாகச் செயல்பட முடியும் என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், பிரான்ஸ் நாட்டு பிரதிநிதிகள் குழு ஒன்றிடம் கூறினார். பிரான்ஸ் நாட்டில் இறைஇரக்கப் பக்தியை ஊக்குவிக்கும்…
Read More...

துன்புறுவோரிடையே அன்பின் கருவிகளாக நம்மை அர்ப்பணிப்போம்

மீட்பு என்பது அனைவருக்கும் வழங்கப்படும் ஒன்று எனினும், ஏழைகள், எளிதில் பாதிப்புக்கு உள்ளாவோர், மற்றும், வாழ்வில் கடைநிலைக்குத் தள்ளப்பட்டோர் மீது, இறைவன் சிறப்புக் கவனம் செலுத்துகின்றார் என்றார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். உரோம் நகரில்…

மனிதாபிமானம் நிறைந்த தூதராக விளங்கும் திருத்தந்தை

மனித துயரங்களைக் குறைத்து, மனித மாண்பை உயர்த்த, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், நம்பிக்கையும் மனிதாபிமானமும் நிறைந்த ஒரு தூதராக விளங்குகிறார் என்று ஐ.நா. அவையின் பொதுச்செயலர், அந்தோனியோ கூட்டேரஸ் அவர்கள் கூறினார். திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்…

தலத்திருஅவைகளின் அழகிய முகத்தைக் காண முடிந்தது

2011ம் ஆண்டு முதல், நற்செய்தி அறிவிப்புப்பணி பேராயத்தின் தலைவராகப் பணியாற்றிவந்த கர்தினால் ஃபெர்னாண்டோ ஃபிலோனி அவர்கள், தன் பணிக்காலத்தில், தலத்திருஅவைகளின் அழகிய முகத்தைக் காண முடிந்தது என்று பீதேஸ் செய்திக்கு அளித்த பேட்டியொன்றில்…

திருத்தந்தை

இறைத்தந்தையின் இரக்கம் தேவைப்படுகின்றவர்கள் என்ற ஆழமான உணர்வு இருக்கும்போது மட்டுமே, எவரும், இரக்கத்தின் உண்மையான திருத்தூதர்களாகச் செயல்பட முடியும் என்று, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், பிரான்ஸ் நாட்டு பிரதிநிதிகள் குழு ஒன்றிடம் கூறினார். பிரான்ஸ் நாட்டில் இறைஇரக்கப் பக்தியை ஊக்குவிக்கும்…
Read More...

மானுடத்திற்கு சிறப்பாகப் பணியாற்ற மாற்றங்கள் அவசியம்

மாறிவரும் உலகில், காலத்தின் ஓட்டத்தோடு ஒத்துணங்கிச் செல்வதற்காகவே திருப்பீடம், மாற்றத்தைக் கொண்டுவருகிறதேயொழிய,…

2019ம் ஆண்டு, திருத்தந்தை மேற்கொண்ட திருத்தூதுப் பயணங்கள்

2019ம் ஆண்டு, திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், ஏழு முறை திருத்தூதுப் பயணங்களை மேற்கொண்டார் என்றும், இப்பயணங்களில் 11…
minergate pool