மனிதர்களுக்கு சேவைபுரிவது இறைவனுக்கு மகிழ்வைத் தருவதாகும்

October 18, 2021
One Min Read