உயரமான கிறிஸ்மஸ் மரம் – யாழ்.உரும்பிராய் புனிதமிக்கேல் ஆலயத்தில் உருவாக்கப்பட்டது

2019ம் ஆண்டுக்கான நத்தார் தினத்தை முன்னிட்டு யாழ்.உரும்பிராய் புனித மிக்கேல் ஆலய இளைஞர்களால் வண்ணமயமான மின்…