தொடர்புகள்

பிரதம ஆசிரியர்

இணையத்தளம் வடிவமைப்பு, தொழில்நுட்பம்

தொடர்பான அனைத்து தொடர்புகளுக்கும் -ஜெராட்

paathukavalan.com@gmail.com

0094 77 566 5008


Whatsapp, Viber, Imo 

மூலமாகவும் தொடர்பு கொள்ளலாம்